Podcast – Transformatie van HR Management

Jessica Tangelder (Host2Transform) in gesprek met Ellis Haring over de toekomst van HR

De wereld verandert snel, organisaties worden geacht te kunnen schalen in het moment. Wendbaar (agile) zijn lijkt de manier waarop zij tijdig van koers kunnen veranderen en inspringen op nieuwe kansen.

Wat betekent dit voor de rol van HR management? Is dit nog noodzakelijk – plannen maken en op out-put basis werken? Of wordt het faciliteren van het proces doorslaggevend voor de overlevingskans en het succes van organisaties en bedrijven?

Samen filosoferen Jessica en Ellis over hoe de toekomst er uit gaat zien. Met meer focus op wendbaar/agile gedrag, ondernemerschap en talent, waarbij er ruimte wordt gelaten voor het organisch laten ontstaan van innovatie.

Hisilicon K3

Posted in HRM Tagged with: , , , , ,

Leave a Reply