Project Management

Praktijkvoorbeelden:

Reorganisatie bij bank/verzekeraar

Implementatie HRD in zakelijke dienstverlening

 

Projectmanagement is het integreren van mensen, afdelingen, middelen en technische mogelijkheden in een project om op gestructureerde wijze een uniek resultaat te bereiken. Het gaat bij Projectmanagement om de manier waarop een project georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond wordt.

 

Projectmanager

De Projectmanager is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van het project door het coördineren en aansturen van projectmedewerkers. Goede samenwerkingscondities en een plezierige werksfeer zijn hierbij essentieel. De Projectmanager onderhoudt ook actieve betrekkingen met de opdrachtgever en andere relevante partijen. Hij/zij moet kunnen balanceren tussen materie deskundigheid en managementvaardigheid, en tussen methodische discipline en menselijkheid.

 

Operationeel Projectmanagement

Impulse Projectmanagement beschikt over de benodigde expertise voor operationeel Projectmanagement, in het bijzonder als het gaat om de rol van Projectmanager. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar projecten waarbij expertise voor algemeen Projectmanagement wordt gezocht (met aandacht voor aspecten als teamrollen, samenwerking, conflicthantering en feedback) of inhoudelijke materie deskundigheid op het gebied van HRM noodzakelijk is.

 

Projectmanagement als instrument

Het is ook mogelijk dat Impulse Projectmanagement vanuit de HRM invalshoek een bijdrage levert aan het werken met Projectmanagement binnen jouw eigen organisatie. Dit kan relevant zijn als wordt geconstateerd dat de huidige werkwijze niet tot optimale resultaten leidt. Impulse Projectmanagement kan dan haar expertise inzetten om knelpunten te analyseren en oplossingen op het gebied van samenwerking of projectmatig werken te adviseren en waar relevant te implementeren.