Interim Management

Praktijkvoorbeelden:

Opzetten HRM in nieuwe organisatie plus overdracht

Overbrugging afwezigheid HR Manager & uitvoering verandertraject

 

Interim Management biedt de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode de leiding van een afdeling of een organisatieonderdeel in te vullen met een externe manager. Er zijn verschillende redenen om een Interim Manager aan te trekken. Het kan gaan om tijdelijke waarneming van de volledige managementfunctie met eindverantwoordelijkheid in beleids- en beheersmatige zaken. Bijvoorbeeld in de vorm van overbrugging van een managersvacature wegens ziekte of vertrek of bij een herstructurering of bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe strategie. Het kan ook gaan om het vaststellen van het organisatiebeleid naar een nieuwe structuur of cultuur, de opbouw van de nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie en het motiveren van haar medewerkers of het invoeren van nieuwe procedures/systemen. Een andere mogelijkheid is tijdelijke toevoeging van specifieke knowhow voor het realiseren van nieuwe activiteiten.

 

HR Interim Manager

 

De Impulse Interim Manager verzorgt tijdelijke vervanging, krijgt een organisatie snel op koers of lost een ingewikkeld vraagstuk op. Je wordt op elk gewenst niveau verder geholpen; operationeel, tactisch en strategisch. Met Impulse Interim Management haal je een ervaren en hoogopgeleide manager in huis die met daadkracht, vakkennis en jarenlange ervaring een project of programma opzet. En uiteraard ook uitvoert. Of het nou gaat om reorganisaties, verandertrajecten, verbeteren van bedrijfsprocessen of het realiseren van nieuwe activiteiten.