Consultancy

Praktijkvoorbeelden;

Sparring partner voor directie bij specifieke HR onderwerpen

 Operationeel HR Consultant

 

Consultancy is ontstaan vanuit de wens in het bedrijfsleven en overheid om de eigen visie op beleid, bedrijfscultuur en strategie te laten toetsen, te ontwikkelen c.q. aan te vullen door neutrale externe praktijkgerichte deskundigen. Vanuit een neutrale uitgangspositie zijn kan in het traject van analyseren en adviseren onbevooroordeeld worden gehandeld. Consultants zijn persoonlijke sparringpartners in alle zaken die HRM betreffen. Kenmerkende factoren bij het uitbrengen van adviezen zijn; relativeren, verbreden van de scope, stellen van prioriteiten, inleven in en inschatten van situaties en personen, in relatie tot strategisch en tactisch handelen.

 

Organisatieadviezen

Impulse Consultancy hanteert een eigen visie bij het verstrekken van organisatieadviezen. Dit gebeurt vanuit een positie op basis van onafhankelijke oordeelsvorming, jarenlange praktijkgerichte ervaring en professionele know how omtrent het functioneren van organisaties en de human resources daarin.

HRM werkterreinen

Impulse Consultancy biedt advies en ondersteuning op alle denkbare HRM-werkterreinen; HR-management en -advies, strategisch personeelsbeleid, reorganisatiemanagement, integratie arbeidsvoorwaarden, mobiliteit, management development, coaching, personeelsplanning of competence management.

Als de HR expertise binnen je eigen organisatie (tijdelijk) niet kan voldoen aan de vraag, is het een optie om door middel van Impulse Consultancy een aanvulling te leveren. Hierbij staat het verhelderen van de vraag voorop met daarop aansluitend een overzicht van de passende acties. Op basis van de gemaakte keuze kan vervolgens worden bepaald wat de vervolgstappen zijn.