Coaching

Praktijkvoorbeelden:

Individueel coachingstraject manager in jonge organisatie

Coaching HR Manager op competentie Overtuigingskracht

 

Coaching richt zich op de ontwikkeling van personen als onderdeel van een organisatie, gekoppeld aan de strategische doelen. Bij individuele coaching gaat het niet alleen om die ene persoon, maar ook om de context waarbinnen hij of zij functioneert. Effectieve interactie en communicatie binnen een organisatie leidt tot het behalen van persoonlijke- en organisatiedoelen. Coaching betreft het motiveren tot denk- en gedragsverandering door mensen te confronteren met hun gedrag en de effecten daarvan, waardoor zij in beweging komen.

 

Coaching van managers

 

Er wordt veel van managers gevraagd. Een manager moet effectief en productief zijn, toegevoegde waarde leveren, coachen en het beste uit zijn/haar medewerkers halen. Coachvragen van managers liggen dan vaak op het gebied van managementcompetenties zoals; visie ontwikkelen, inspireren, stimuleren en teams ontwikkelen. Het gaat hierbij om de eigen drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en blokkades.

 

Coaching van medewerkers

 

Medewerkers kunnen geconfronteerd worden met ineffectief gedrag in de werksituatie zonder zelf in staat te zijn dit om te zetten naar effectief gedrag. Bij de jaarlijkse beoordeling of bij het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) kunnen doelstellingen worden vastgesteld waarbij het voor de medewerker belangrijk is externe ondersteuning te krijgen. Dit betreft soms hulp bij uitbreiding van vaardigheden voor doelgerichte werkrelaties en werksituaties, maar ook bij het zicht krijgen op en benutten van de eigen mogelijkheden binnen de organisatie.

 

Coaching van HR professionals

 

De HR functie vereist een combinatie van het nastreven van doelen van de organisatie en het onderkennen van belangen van de medewerker. Dit leidt in de praktijk tot praktische vraagstukken en behoefte aan vakgerichte ondersteuning voor (beginnende) HR professionals. Coaching biedt in deze situatie reflectie op de manier van functioneren en inzicht in de persoonlijke leerstijl en stijl van werken.

 

Coaching in de organisatie

 

Het is ook mogelijk om binnen je eigen organisatie coaching concreter vorm te geven met bijvoorbeeld interne coaches of specifieke aandacht voor coaching door managers. In dit kader bestaat de mogelijkheid tot beleidsadvisering of implementatie van coaching als Human Resource Development (HRD) instrument.